Hướng dẫn cơ bản Path Of Exile : The Labyrinth

Từ bản cập nhật (Patch 2.2.0) có một khu vực mới gọi là Labyrinth. Map này ở act 3 chỗ cái tượng nữ thần to đùng ở ACT 3 – the Sarn Encampment

 Path Of Exile : The Labyrinth

Cách mở Labyrinth: Hoàn thành các Trials of Ascendancy cụ thể địa điểm như sau: ( tương ứng 3 độ khó normal, cruel, merciless) – Các trails này được tính chung trên account của bạn trong cùng 1 league. Tức là đã mở đủ trials ở 1 nhân vật ở 1 league thì các nhân vật sau đó cùng league đó ko cần phải đi mở nữa.

Địa điểm Trials of Ascendancy đã update theo 10 ACT Fall Of Oriath 3.0 Ở bản 3.0 có vài thay đổi về địa điểm cũng như số lượng trails cho 3 lab normal, cruel và merciless. Cũng như the Aspirant’s Plaza ( cánh cổng trước khi bước vào Labyrinth) giờ đây sẽ được gộp chung thành 1 và trước cổng sẽ có 1 cái device để bạn chọn muốn đi cấp độ Labyrinth nào, kèm theo đó là điều kiện cần thiết của cấp độ đó luôn. The Normal Labyrinth ( Normal Lab)

 • The Lower Prison, Act 1
 • The Crypt Level 1, Act 2
 • The Chamber of Sins Level 2, Act 2
 • The Crematorium, Act 3
 • The Catacombs, Act 3
 • The Hedge Maze, Act 3 The Cruel Labyrinth ( Cruel Lab )
 • The Prison, Act 6
 • The Crypt, Act 7
 • The Chamber of Sins Level 2, Act 7 The Merciless Labyrinth ( Merciless Lab)
 • The Bath House, Act 8
 • The Tunnel, Act 9
 • The Ossuary, Act 10 The Endgame Labyrinth ( Uber Lab) Riêng Uberlab thì các trials nó nằm random trong các map bạn mở từ map device. Nên muốn có đủ trials thì đi map nhiều vào/ rao nhờ bạn bè / lên kênh global 820 mà tìm người share ( gõ /global 820 vào kênh chat)

Lần đầu tiên hoàn thành Labyrinth của nhân vật sẽ mở được class Ascendancy kèm 2 điểm Ascendancy point để tăng vào. Các lần tiếp theo ở Cruel, Merciless, Uber sẽ cho 2 điểm cộng mỗi lần ( tổng cộng 6 điểm thêm – max = 8 ) Tổng cộng 8 điểm.Mỗi lần hoàn thành Labyrinth sẽ được enchant 1 loại đồ:

 1. Găng tay : List of glove enchantment mods .
 2. Giày: List of boot enchantment mods .
 3. Mũ : List of helmet enchantment mods .

Enchant bao nhiêu lần cũng được, nó sẽ xóa cái enachant cũ đi, cho cái mới vào!

 • Normal chỉ add được tay , Cruel add được cho tay và giày, sang Merciless và Uber thì sẽ enchant được thêm mũ và cả tay lẫn giày ( hiển nhiên cấp độ Labyrinth càng cao thì cái option enchant nó cũng sẽ cao theo – ví dụ cái mũ ở merciless enchant được thêm 1 mũi tên cho skill Tornado Shot thì ở Uber Lab sẽ được 2 )

Bản đồ Lab hằng ngày (nhớ chọn xem ngày mới nhất)

 • NORMAL LAB
 • CRUEL LAB
 • MERC LAB
 • UBER LAB 1 ảnh minh hoạ cho sơ đồ lab nó sẽ thay đổi hằng ngày ở cả 4 cấp độ, và sơ đồ này gọi là layout) Điểm Ascendancy Point có thể tẩy được (mỗi 1 điểm tẩy tốn 5 refund point) tẩy hết toàn bộ số điểm bạn đang có bạn có thể đi lại 1 lab bất kì để chọn lại subclass khác.

Các bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng lab compass để chạy lab hiệu quả hơn tại bài viết phía dưới


http://poevn.net/path-of-exile-tool-lab-compass-tool-ho-tro-chay-labyrinth/


Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *