Path of Exile 3.5 : BETRAYAL Highlight Drop Mirror of Kalandra #2

Tổng hợp highlight của các steamer ngày 23/2/2019 Các bạn thường xuyên ủng hộ website nhé .

Các streamer có trong clip bao gồm

 • Clip from Streamer :
  https://www.twitch.tv/steelmage202
  https://www.twitch.tv/game_mode_malanash
  https://www.twitch.tv/angelaas
  https://www.twitch.tv/barnyang
  https://www.twitch.tv/terence_
  https://www.twitch.tv/kalivia
  https://www.twitch.tv/blindsir
  https://www.twitch.tv/tytykiller
  https://www.twitch.tv/shroomlifeyo
  https://www.twitch.tv/quin69
  https://www.twitch.tv/mhe_closertogod
  https://www.twitch.tv/mairian
  https://www.twitch.tv/dampin
  https://www.twitch.tv/thuncar
  https://www.twitch.tv/demi
  https://www.twitch.tv/pisan_
  https://www.twitch.tv/sirbashor 2
  https://www.twitch.tv/19beastmode87
  https://www.twitch.tv/projectpt
  https://www.twitch.tv/deadanddoom
  https://www.twitch.tv/sirbashor

Các bạn ủng hộ thì nhớ follow các stream nhé

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *