Path of Exile 3.5 : BETRAYAL Highlight Drop Mirror of Kalandra – Kaom’s Heart 6 Socket #6

Highlight của các stremer được tổng hợp tại kênh path of exile việt nam các bạn hãy sub và bấm chuôn để theo dõi những video mới nhất nhé

  • Clip from Streamer :
    https://www.twitch.tv/banticstv
    https://www.twitch.tv/cyborgangel
    https://www.twitch.tv/demi
    https://www.twitch.tv/derschwaller

https://www.twitch.tv/dimitriv2
https://www.twitch.tv/dirtydan79
https://www.twitch.tv/gillysj
https://www.twitch.tv/goratha
https://www.twitch.tv/kaoms_heart
https://www.twitch.tv/korive
https://www.twitch.tv/l3vwa
https://www.twitch.tv/memdens
https://www.twitch.tv/patlayankedi
https://www.twitch.tv/pohx
https://www.twitch.tv/projectpt
https://www.twitch.tv/sirbashor
https://www.twitch.tv/steelmage202
https://www.twitch.tv/toshikiiii

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *