PATH OF EXILE GUIDE : HƯỚNG DẪN LÀM CHALLENGES – LEGION 3.7

NOTE:

 • Tất cả các phân tích dựa trên kinh nghiệm người chơi (dành khoảng 4-6 tiếng PoE mỗi ngày)
 • (40/40) Bạn sẽ nhận được toàn bộ MTX skins của league khi hoàn thành 36/40 challenges. Mốc 40/40 sẽ nhận được hideout trophy challenges.
 • Độ khó:
  • Rất dễ: Có thể hoàn thành trong ngày hoặc tuần.
  • Dễ: Có thể hoàn thành trong vài tuần hoặc một tháng.
  • Trung bình: Có thể hoàn thành trong một tháng trở lên, yêu cầu build end game content.
  • Khó: Yêu cầu khoảng 2 tháng trở lên để hoàn thành.
  • Rất khó: Hầu như không thể hoàn thành trong vòng 3 tháng (thời gian của League)
  • Cày game ở đây có nghĩa là thời gian chơi nói chung, không phải là thời gian đi farm..

1. Obtain Vaal Skill Gems

Rất dễ. Vaal side area là khu vực được tạo ngẫu nhiên trong quá trình lvling ở các map của Act. Tất cả các Vaal side đều có Vaal Vessel chest chứa corrupt skill gems, vaal map fragments, hoặc corrupted item. Tiêu diệt boss ở cuối Vaal side, mở Vaal Vessel, drop Vaal skill gems.

2. Complete Legion Encounters I

Thử thách này yêu cầu bạn phải “tag” càng nhiều legion’s monster càng tốt. Thử thách này cũng yêu cầu build clear tốt.

Trung bình. Nếu build của bạn không clear tốt, hãy nhờ bạn bè party clear hộ.

3. Complete these Quests

 • A Dirty Job Act 1 – Fetid Pool, clear the map.
 • Fallen from Grace Act 6 – Twilight Strand, clear the map.
 • Fastis Fortuna Act 9 – The Foothills, slay Boulderback the unique version of Fighting Bull monster, then obtain the Calendar of Fortune drop from it.
 • No Love for Old Ghosts Act 10 – The Ossuary, find The Elixir of Allure.
 • Through Sacred Ground Act 2 – The Crypt, find The Golden Hand.

Dễ. Tất cả đều là các nhiệm vụ phụ, phần thưởng là respec points.

4. Defeat these Act Bosses

Dễ. Bạn sẽ gặp các boss này trong quá trình lvling. Nếu không đánh được thì nhờ party giúp.

5. Complete these Encounters I

 • Open a Legion chest.

Bạn sẽ gặp điều này trong cuộc chạm trán Legion (mở cọc legion spawn quái). Legion chest hiển thị chest icon ở phía trên đầu của monster.

 • Defeat a Red beast at the Blood Altar.

Đây là một phần của Bestiary league mechanic bắt đầu xuất hiện sau Act2, với Einhar, BeastMaster hỗ trợ bạn bắt thú. Để làm challenge này, đầu tiên bạn phải bắt red beast (biểu tượng thú màu đỏ), sau khi bắt nó, nói chuyện với Einhar để đến hideout của Einhar, đến Blood Altar để làm nghi lễ. Blood Altar được sử dụng để craft bằng cách hy sinh các quái thú trong Blood Altar, do đó, bất kỳ craft nào trong đó sẽ tự động hoàn thành thử thách này.

 • Upgrade your Darkness Resistance at the Voltaxic Generator.

Đây là một phần của Delve league mechanic bắt đầu xuất hiện sau Act4 với Niko, Master of the Depths hỗ trợ bạn bằng cách khai thác những sulphite mà bạn tìm thấy. Thử thách này về cơ bản là hướng dẫn cách sống sót khi vào delve, bằng cách nâng cấp từ Voltaxic Generator bên cạnh Niko trong hideout của Niko, với azurite thu được từ delve.

 • Socket an Abyssal Jewel into your passive tree.

Đây là một phần của Abyss league mechanic bắt đầu xuất hiện sau Act6. Khi đi qua một abyss, một vết nứt sẽ hình thành trên mặt đất và một số lượng nhỏ monster sẽ sinh ra từ đó, vết nứt sẽ mở rộng cho đến khi kết thúc với một cái hố sinh ra nhiều quái vật từ hố. Sau khi bạn clear quái vật đủ nhanh khỏi hố, nó có thể bắt đầu một vết nứt mới từ hố, HOẶC một abyss chest chứa một số vật phẩm bao gồm Abyssal Jewel có thể được sử dụng trên passive tree, HOẶC nếu bạn đủ may mắn là Abyssal Depth sẽ có nhiều kho báu hơn với thách thức lớn hơn.

 • Bargain with a member of the Immortal Syndicate.

Đây là một phần của Betrayal league mechanic bắt đầu xuất hiện sau Act9 với Jun Ortoi, Veiled Master hỗ trợ bạn bằng cách chiến đấu với immortal syndicate. Sau khi đánh bại thành công tất cả các syndicate, họ có thể bị interrogated hoặc bargained, điều này cho phép người chơi thu thập thông tin về mastermind. Một số cũng có thể drop Veiled item có thể unveiled bởi Jun và nhận được các craft option mới ở crafting benches trong hideout của bạn.

 • Use a Stone of Passage to open a door in an Incursion.

Đây là một phần của Incursion league mechanic bắt đầu xuất hiện sau Act7 với Alva, Master Explorer hỗ trợ bạn bằng cách đưa bạn đến quá khứ của Temple Atzoatl khi gặp altar của cô ấy, giết chết bất kỳ kiến trúc nào từ quá khứ, giết bất kỳ architecture nào từ past incursion sẽ ảnh hưởng đến Temple Atzoatl hiện tại của bạn, nơi bạn sẽ có thể truy cập nó sau khi hoàn thành 12 lần incursion với cô ấy. Để thực hiện challenge này, bạn phải tiêu diệt một vài con quái vật cho đến khi một số trong số chúng thả Stone of Passage có thể mở khóa cửa trong incursion room sẽ giúp bạn kết nối các phòng cho Temple Atzoatl.

OVERALL: Dễ. Những challenge này về cơ bản là hướng dẫn cho bạn cách chơi của từng league mechanic đã được thêm vào core game hiện tại.

6. Complete Legion Encounters II

Dễ. Chỉ cần tag bất kỳ quái vật nào từ mỗi loại Legion, không quan trọng là mạnh hay yếu, bạn vẫn có thể hoàn thành challenge này. Challenge này là một thông tin tốt chỉ để cho chúng ta biết thực sự có 5 loại Legion.

7. Defeat these Unique Bosses

 • Hillock – Act1 The Twilight Strand
 • Brutus, Lord Incarcerator – Act1 The Upper Prison
 • The Weaver – Act2 The Weaver’s Chambers
 • Piety – Act3 The Crematorium
 • Voll, Emperor of Purity – Act4 The Dried Lake
 • King Kaom – Act4 Kaom’s Stronghold
 • Daresso, King of Swords – Act4 The Grand Arena
 • Overseer Krow – Act5 The Slave Pens
 • Innocence, God-Emperor of Eternity – Act5 The Chamber of Innocence
 • Tukohama, Karui God of War – Act6 The Karui Fortress
 • Reassembled Brutus – Act6 Shavronne’s Tower
 • Tsoagoth, The Brine King – Act6 The Brine King’s Reef

Dễ. Bạn sẽ gặp các boss này khi lvling, vì vậy đừng lo lắng về việc bỏ lỡ bất kỳ boss nào.

8. Use these Quality Currency Items

 • Armourer’s Scrap use to improve equipment quality.
 • Blacksmith’s Whetstone use to improve weapon quality.
 • Glassblower’s Bauble use to improve flask quality.
 • Gemcutter’s Prism use to improve gem quality.
 • Cartographer’s Chisel use to improve map quality.
 • Engineer’s Orb use to improve strongbox quality.

Hầu hết trong số này là quality currency orbs, đây là phần giới thiệu tốt về cách sử dụng những currency này để nâng cấp items của bạn. Chỉ cần sử dụng các loại currency này maximize the quality item của bạn để hoàn thành challenge.

Trung bình. Hầu hết các loại currency này có thể dễ dàng có được khi bạn đạt đến end game, đặc biệt là từ rương quân đoàn, cũng rẻ!

9. Defeat these Legion Monsters

Trung bình. Rare legion monster chủ yếu spawn ở vòng ngoài, vì vậy hãy thử chạy xa một chút khỏi monolith sau khi nhấp vào để bạn có đủ thời gian free chúng. Đây là phương pháp tốt nhất IMO để farm legion vì hầu hết các treasure được phân tán bên ngoài thay vì bên trong.

10. Defeat Elder and Elder Guardians

Để xuất hiện các boss này, bạn phải bắt đầu elder’s influence spawn sau shaper’s influence ở tier 6, the elder sẽ spawn làm gián đoạn shaper. Elder Guardians spawn khi bạn nhận được rất nhiều elder’s influence trong atlas.

CẢNH BÁO: Elder guardian sẽ de-spawn khi bạn hoàn thành 20 map, nhưng bạn giết bất kỳ elder guardian nào, nó sẽ reset the counter.

Trung bình. Những boss này thường dễ dàng hơn so với shaper’s guardian, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu boss spawn trong map trắng. Nếu build của bạn không thể giết chúng thì có thể nhờ party.

11. Obtain these Crafting Recipes

 • Movement Speed – Rank 1 from Act2 The Caverns, Act5 The Chamber of Innocence, Epilogue – Oriath Town
 • Spell Damage – Rank 1 from Act2 The Ancient Pyramid, Act6 Shavronne’s Tower
 • Attack and Cast Speed – Rank 1 from Act4 The Dried Lake, Act9 The Vastiri Desert, Tier11 Crimson Temple Map
 • Socket Colours – 1 or 2 Colours from Delving – Azurite Cavity node
 • Accuracy – Rank 1 from Act5 The Reliquary, Act7 The Temple of Decay Level 2, Incursion – Hall of champions (T3 Weapon Room)
 • Spell Damage – Rank 3 from Act9 The Boiling Lake
 • Physical Damage – Rank 3 from Act9 The Quarry
 • Defences – Rank 2 from Act10 The Feeding Trough, Tier7 Waterways Map
 • Energy Shield Recharge – Rank 1 from Tier2 Lookout Map, Tier13 Belfry Map
 • Minions – Rank 2 from Tier5 Burial Chambers Map, Incursion – Hybridisation Chamber (T3 Hatchery Room)

Trung bình. Một số bạn thực sự ghét làm league content (? ° ??? °) Bạn có thể mua một số từ người chơi khác có lẽ cũng rẻ.

12. Complete the Pantheon

 • Soul of Abberath – Require Tier15 Summit Map boss soul
 • Soul of Arakaali – Require Tier5 Jungle Valley Map, Tier9 Arachnid Nest Map, and Tier13 Sunken City Map boss soul
 • Soul of Garukhan – Require Tier11 Dig Map boss soul
 • Soul of Gruthkul – Require Tier12 Cemetery Map boss soul
 • Soul of Lunaris – Require Tier9 Underground Sea Map, Tier9 Moon Temple Map, and Tier12 Colosseum Map boss soul
 • Soul of Ralakesh – Require Tier4 Fields Map boss soul
 • Soul of Ryslatha – Require Tier11 Infested Valley Map boss soul
 • Soul of Shakari – Require Tier15 Desert Spring Map boss soul
 • Soul of Solaris – Require Tier1 Sulphur Vents Map, Tier10 Temple Map,and Tier15 Caldera Map boss soul
 • Soul of the Brine King – Require Tier4 Beach Map, Tier9 Shore Map, and Tier13 Reef Map boss soul
 • Soul of Tukohama – Require Tier11 Siege Map boss soul
 • Soul of Yugul – Require Tier13 Terrace Map boss soul

Trung bình. Để nâng cấp pantheon của bạn, bạn cần đặt Divine Vessel với map mà pantheon yêu cầu trong map device. Khi giết thành công map’s boss, Divine Vessel với linh hồn của boss xuất hiện từ map device, mang nó đến Sin in town sau đó anh ta sẽ nâng cấp pantheon của bạn.

13. Complete these Encounters II

 • Undead Trio – Tier7 Graveyard Map, cố gắng hạ máu cả 3 boss xuống tầm cull, sau đó kết liễu chúng bằng skill AOE lớn với cull gem.
 • Hephaeus, The Hammer – Tier8 Chateau Map, cứ sau 5 giây boss sẽ bắt đầu nổi giận trong 10 giây sau đó và lặp lại. Để hoàn thành challenge này, bạn phải last hit trong thời gian đó.
 • Shock and Horror – Tier9 Mineral Pools Map, chỉ cần gây damage boss đến cull range sau đó đợi 10 lighting warp totem sau đó chỉ tiêu diệt boss, những totem đó không nên dễ dàng bị giết nên không có vấn đề gì khi vô tình đánh chúng khi last hit boss. Twin mod map sẽ giúp thử thách này dễ thực hiện hơn.
 • the Beast of the Pits – Tier2 Barrows Map, the boss will Vulnerable when he charge forward and hit onto a wall will causing “stun” on itself a while. To do this challenge just lower it’s life to cull range, then wait it charge to a wall stun itself then only cull kill it. boss sẽ Vulnerable khi lao về phía trước và đâm vào tường sẽ gây “stun” chính nó một lúc. Để thực hiện challenge này, chỉ cần hạ thấp máu boss xuống cull range, sau đó đợi nó lao vào tường làm choáng chính nó và last hit boss.

OVERALL: Trung bình. Những challenge này khá dễ dàng nhưng một số trong đó khá khó khăn. Nếu không thể làm điều này, nhờ bạn bè giúp thôi.

14. Defeat these Legion Generals

 • Aukana, the Black Sekhema – Maraketh Faction
 • Cardinal Sanctus Vox – Templar Faction – Templar Faction
 • General Marceus Lioneye – Lioneye Faction
 • Queen Hyrri Ngamaku – Karui Faction
 • Viper Napuatzi – Vaal Faction

Trung bình. Những vị tướng Legion chủ yếu spawn ở khu vực bên ngoài và kích thước rất lớn so với các legion monster khác, nên dễ dàng phát hiện ra chúng nhưng khó để giải phóng chúng, yêu cầu build có DPS cao để thực hiện challenge này hoặc có thể mua challenge service từ người chơi khác.

15. Complete Elder or Shaper Influenced Maps

Shaper Influence bắt đầu ngay khi bạn bắt đầu mapping, nhưng Elder Influence yêu cầu một điều kiện là khi bạn gặp Shaper Influence ở tier 6, the elder sẽ spawn ngắt shaper. Sau sự kiện đó, chỉ có Elder Influence có thể spawn trong atlas.

Trung bình. 50 không phải là một con số lớn, cộng với việc GGG buffed shaper/elder influence map bằng cách thêm monsters trong patch gần đây, do đó, challenge này là để chứng minh những thay đổi (buff) đã được thực hiện.

16. Complete Twinned Maps

Trung bình. Một số map boss khó thực hiện hơn khi hai boss ở trong một room, bạn có thể thử roll magic map với mod “Twin” để giúp đánh boss dễ dàng hơn. Nếu vẫn không thể, nhờ người khác giết hộ boss.

17. Open Legion Chests

 • Legion Chests Spawn ở tất cả legion.
 • Legion War Hoards Spawn ở end game map legion, kích thước lớn hơn so với legion chest thông thường.

Trung bình. Yêu cầu một tháng cộng với cày end game map.

18. Complete Unided Rare Maps

Đi unidentified rare map là một rủi ro lớn nhưng phần thưởng cao, làm một map mỗi tier. Bạn có thể có được unidentified rare map bằng cách vendor, điều này cũng ảnh hưởng đến độ hiếm: vendor 3 same rare map bạn sẽ nhận được +1 tier rare map. Nếu build của bạn không thể đánh được hầu hết các mod bản đồ thì có thể nhờ người khác party giúp.

Trung bình. Đáng ngạc nhiên là GGG làm cho thử thách này dễ dàng hơn từ việc thực hiện tất cả (16), xuống chỉ còn 10.. cảm ơn GGG! = D

19. Achieve Ascension

PoELAB là một nguồn tốt để kiểm tra xem hôm nay lab có layout đẹp để chạy hay không. Ngoài ra, hãy thử cài đặt LabCompass để thuận tiện hơn, là một công cụ PHẢI dùng của lab farmer! Đây là các vị trí của mỗi trial có được trước khi vào mỗi lab:

 • Normal Difficulty: Act1 The Lower Prison, Act2 The Crypt Level 1, Act2 The Chamber of Sins Level 2, Act3 The Crematorium, Act3 The Catacombs, Act3 The Imperial Gardens
 • Cruel Difficulty: Act6 The Prison, Act7 The Crypt, Act7 The Chamber of Sins Level 2
 • Merciless Difficulty: Act8 The Bath House, Act9 The Tunnel, Act10 The Ossuary
 • Uber/Eternal Difficulty: Random spawn in end game maps
 • OVERALL: Dễ. Labyrinth sẽ trở nên dễ dàng khi bạn luyện tập nhiều hơn, nếu build của bạn không thể đi được, hãy nhờ carry lab với Your offer, my loot + fee 😉 .

20. Use Legion Incubators

Trung bình. Tôi nghi ngờ một số trong số chúng sẽ hiếm hoi hoặc độc quyền từ Legion Domain, nhưng thực hiện 18/23 cũng có vẻ hợp lý vì hầu hết chúng đều rẻ nên không phải là vấn đề khi thực hiện challenge này.

21. Complete these Encounters III

 • Complete trades with Cadiro Perandus 15 times Bạn có thể bắt gặp Cadiro Perandus từ zana’s map device Perandus Mod, Perandus Scarab, Janus từ Research Division(syndicate mechanic) và từ unique map Perandus Manor. Spamming zana’s map device là phương pháp ít tốn kém nhất.
 • Open 200 Strongboxes Bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng hơn bằng cách spam Ambush Mod từ zana’s map device, giúp map chứa thêm 4 Strongbox với chi phí là 4 Chaos Orbs.
 • Activate 200 Shrines Bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng hơn bằng cách spam Modination Domination từ zana’s map device, khiến map chứa thêm 3 Shrines với chi phí là 3 Chaos Orbs.
 • Defeat 200 Rogue Exiles Bạn có thể thực hiện việc này dễ dàng hơn bằng cách spam Anarchy Mod từ zana’s map device, khiến bản đồ chứa thêm 3 Rogue Exiles với chi phí là 2 Chaos Orbs.

OVERALL: Trung bình. Hầu hết chỉ là các mechanic bổ sung từ zana’s map device, spend chaos orb nếu bạn muốn rush challenge này, đây là một khoản đầu tư tốt, bạn không chỉ nhận được những mechanic mà còn có thể drop league-exclusive-unique.

22. Complete Legion Encounters III

 • 2,000 Sergeants Chủ yếu spawn ở ở khu vực bên ngoài với rare rarity.
 • 25 Generals cũng chủ yếu spawn ở khu vực bên ngoài với kích thước nhân vật lớn hơn và and unique rarity.
 • 700 Monsters with Symbols bất kỳ monster nào có biểu tượng trên đầu chúng.

Trung bình. 2.000 có thể là một con số lớn nhưng có thể farm trong vòng một tháng nếu bạn tập trung farm chúng trong khu vực Act nhỏ, nói chung cũng có thể spawn ở khu vực Act.

23. Allocate Legion Passives (40/40)

CỰC KHÓ. Timeless Jewel chỉ drop từ unique map Domain of Timeless Conflict có thể được tạo sau khi bạn thu thập được 100 splinters mỗi loại drop từ legion monster. Khi check giá của chúng từ PoE Ninja, hầu hết trong số chúng đều rẻ nhưng chỉ có một trong số chúng rất ĐẮT, đó là Maraketh Kesyone yêu cầu Brutal Restraint jewel. Challenge này rất RNG, nên bỏ qua nếu không nhắm mục tiêu 40/40. Dm GGG mang lại challenge RNG một lần nữa …. SMH có thể thực hiện 4/8 hoặc một cái gì đó dễ làm hơn, thôi nào GGG ….

24. Complete Maps with Sextants

Sextant Mod Map Tier Requirement
Areas contain additional Corrupted Vaal Monsters White
Areas contain additional Essences Yellow
Areas contain an additional Tormented Betrayer White
Areas contain an additional Tormented Graverobber White
Areas contain an additional Tormented Heretic Red
Areas contain an extra Shrine White
Possessed Monsters drop an additional Map Red
Possessed Monsters drop an additional Scarab White
Possessed Monsters drop an additional Unique White
Slaying Enemies close together has a chance to attract monsters from Beyond Red
Unique Bosses are accompanied by a mysterious Harbinger Yellow

Trung bình. Hầu hết đây là các mod sextant mới được thêm vào trong bản mở rộng gần đây, một số có thể khá hiếm nhưng challenge này có thể mua được từ người chơi khác thông qua service.

25. Embrace Corruption

 • Corrupt a Gem into a Level 21 Gem. Thu được bằng cách Vaal gem level 20.
 • Obtain a Corrupted Mirrored Item from any Strongbox. Có được bằng cách Vaal strongbox có mod mirror.
 • Obtain two of the same Sacrifice Fragment from a Vaal Vessel in a Vaal Side Area. Bạn có thể thực hiện challenge này bằng cách mở sacrifice fragment trên map device hoặc có thể thử sử dụng Hidden Vaal Pathways prophecy để force spawn vaal side area ở Act Zone.
 • Use the Corruption Altar in the Temple of Atzoatl to Corrupt an item unpredictably. Có được bằng cách double corrupting item từ altar ở Incursion-Locus of Corruption (Tier3 Corruption Room)

Trung bình. Hầu hết là khá dễ dàng để có được ngoại trừ incursion double corrupt phụ thuộc RNG spawn room. Có thể mua room này từ các người chơi khác.

26. Complete these Encounters IV

 • Bestiary Boss Bestiary Mechanic, chỉ cần mua bất kỳ unique beast rẻ sau đó spawn trong blood altar, hoàn thành cuộc chiến bạn sẽ hoàn thành challenge này.
 • Delve Boss Delve Mechanic, depth 117 là nơi cấp độ quái vật bắt đầu từ 75, thực hiện challenge này mà không dùng flare có thể hơi khó trừ khi boss dễ như Ahuatotli, nâng cấp full Darkness Resistance ở Voltaxic Generator để thực hiện challenge này dễ dàng hơn.
 • Abaxoth, the End of All That Beyond Mechanic, Boss khá khó spawn nhưng bạn có thể tăng cơ hội spawn của boss bằng cách sử dụng zana’s map device Beyond Mod, nhưng CHÚ Ý Boss này rất nguy hiểm, vì vậy hãy spawn boss trong map tier thấp.
 • Abyssal Lich Abyss Mechanic, abyssal depth spawn boss RNG nhưng vì nó không chỉ định boss nào (hiếm nhất Ulaman) nên challenge này không có vấn đề gì, cũng yêu cầu abyssal depth map tier 13 trở lên.

Trung bình. Hầu hết những boss này đều dễ tìm thấy ngoại trừ Abaxoth hơi khó … nếu thực sự không may mắn, chỉ cần mua service từ người chơi khác đã tìm thấy nó.

27. Complete Legion Encounters IV

Trung bình. Hầu hết chúng spawn khá phổ biến, vì vậy không quá khó khăn để tìm thấy tất cả, cũng hãy thử giải phóng chests thay vì monster nếu bạn gặp vấn đề với DPS.

28. Reach Level 90

Trung bình. Điều này …. yêu cầu một build tốt, trong vòng một tháng để đạt đến cấp độ này. Nếu build tệ và chết rất nhiều thì …. có lẽ cần hơn một tháng :V

29. Open these Unique Strongboxes

Name Strongbox Type Content
Ashes of the Condemned Strongbox Spawn a bunch on rare then slowly spawn a stream of ghosts to possess the rare monster, the more rare monster getting possessed the better the drops from it.
Brinerot Cache Strongbox Drop brinerot theme unique item.
Deshret’s Storm Blacksmith’s Strongbox Drop weapons from it will be animated and fight against you.
Empyrean Apparatus Cartographer’s Strongbox Drop 3 unique maps.
Kaom’s Cache Armourer’s Strongbox Drop kaom theme unique item, also guarded by 3 unique totems.
Mutewind Cache Strongbox Drop mutewind theme unique item.
Perandus Bank Jeweller’s Strongbox Drop 3 unique jeweller’s items.
Redblade Cache Strongbox Drop redblade theme unique items.
Renegades Cache Strongbox Drop renegades theme unique items.
Strange Barrel Strongbox Drop poison theme unique items, also guarded by spider variant monsters.
Weylam’s War Chest Arcanist’s Strongbox Drop a ton of currencies and one pirated theme unique item, also guarded by pirate variant monsters.

Ngoài ra, hãy thử sử dụng Zana’s Mission với nhiệm vụ mở unique strongboxes.

NOTE: Chỉ người chơi chạm vào box mới có thể nhận được challenge, do đó, 1ppl mỗi box.

Trung bình. Challenge này hơi RNG nhưng chỉ cần 7/11 vì vậy sẽ ổn thôi, bạn có thể rush challenge này bằng cách spam zana’s map device Ambush Mod, hoặc Bountiful Traps/Monstrous_Treasure prophecy.

30. Complete these Encounters V

 • Armala, the Widow Tier 13 Sunken City Map, bạn bị dính lưới khi nhện nở ra từ trứng được boss ném ra, hãy làm boss thấp máu trước rồi đứng ăn lưới nhện và hãy tránh xa con cáo để tránh nó đốt hết stack lưới nhện trên người bạn. Khi đã đủ stack rồi thì xiên con boss thôi.
 • The Cleansing Light Tier14 Basilica Map, ở phase cuối hãy để cả 4 tượng di chuyển trước khi xiên boss, để làm điều này bạn cần làm cho trận đánh lâu thêm 1 chút để boss điều khiển các bức tượng di chuyển.
 • Vision of Justice Tier14 Orchard Map, Offering of Judment là 1 kỹ năng boss dùng 1 tia laze màu xanh lá bắn vào bạn gây fire-degen-damage, bạn có thể chặn kỹ năng này bằng cách chạy ra đằng sau các cột trụ ở rìa map. Để làm Challenge này bạn cần giảm máu boss xuống cull range trước rồi đợi nó bắn laze vào bạn, rồi xiên nó.
 • Woad, Mockery of Man Tier13 Defiled Cathedral Map, ở phase cuối hãy để cho 4 bức tượng di chuyển trước khi giết boss, để làm điều này bạn cần làm trận đánh lâu hơn 1 chút để boss điều khiên tượng.

OVERALL: Trung bình. Challenge này hơi khó ở chỗ map tier cao nhưng không khó đến mức không làm được.

31. Complete Timeless Conflict I

Đây là 1 trận đánh khá thú vị, thời gian của map phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu faction trong map, khoảng 1 phút cho 1 faction. Thời gian bắt đầu chạy khi bạn đến vòng tròn xám giữa map. Bạn có thể reset trận đánh bằng cách đi vào vòng tròn ở giữa. Mục đích của map này là giết càng nhiều quái có đồ càng tốt (hiển thị số lượng bạn kiếm được ở trên thanh exp của bạn) khi hết giờ bạn có thể nhận đồ ở vòng tròn giữa map.

Trung bình. Là 1 trận đánh khá thú vị và map hiện giờ rất rẻ nên tạo 5 faction không phải là 1 vấn đề khó.

32. Complete Maps with Eight Mods

Trung bình. Cái này khó hơn làm unidentified rare map, để có 8 mod trên 1 red map (T11 trờ lên) bạn cần đập Vaal Orb vào để nó lên thành 8 mods. Và bạn có thể nhờ party nếu nó ra mod nguy hiểm với bạn hoặc bạn có thể làm 1 rota để làm Chall dễ hơn.

33. Complete Legion Encounters V

Trung bình. Có khả năng làm Chall này dễ nhất ở các Act, và nếu không làm được hãy party với 1 người clear quái nhanh.

34. Complete Map Tiers (40/40)

Khó. Kế hoạch tốt nhất là chọn map bé/ngắn nhất rồi đập Elder Orb cho nó thành T16 rồi xóa các map T16 khác khỏi Atlas (4 Guardian) để tăng khả năng drop map đó. Bạn càng clear map nhanh thì làm Chall này càng nhanh. Mùa này buff map drop nên khả năng sustain có vẻ khả quan hơn.

35. Complete Unique Maps

Trung bình. Làm 15/19 với sự trợ giúp của div card The Encroaching Darkness challenge này có thể sẽ dễ hơn khi bạn làm liên tục map tier cao và nhặt div card này. Kể cả khi RNG bạn như hạch thì có thể mua trên trang trade, hầu hết Unique map giá rất rẻ.

4 map bạn nên bỏ qua là Hall Of Grandmaster (khó), Perandus Manor (rất đắt), The Putrid Cloister (đắt) và Doryani’s Machinarium (đắt).

36. Complete these Encounters VI (40/40)

 • The Beachhead là 1 phẩn của Harbinger league mechanic được giới thiệu vào bản 3.0.0. Bạn có thể lấy map này bằng cách nâng cấp map bằng Harbinger’s Orb (có thể lấy Harbinger Orb từ Harbinger monster hoặc Syndicate’s safehouse). Map này khá dễ, chỉ cần giết đống quái Harbinger là xong.
 • Atziri in the Temple of Atzoatl Yêu cầu Incursion – Throne of Atziri room (Tier3 Speed Room) ở trong Temple Atzoatl của bạn. Room này khá nguy hiểm, vì boss được nâng cấp bằng các mod mà bạn up cho temple và lv của temple có thể lên tận lv83 (bằng lv Shaper Guardian) còn cao hơn cả Uber Atziri với lv80. Bạn nên làm ở các map thấp cấp để đánh dễ hơn và nếu bạn không đánh được hãy nhờ người khác gánh.
 • The Pale Council Yêu cầu 4 mảnh chìa khóa từ các chuỗi Prophecy. Một trận đánh khá khó, hãy nhờ người gánh, chỉ cần đi 1 lần là đủ.
 • Unlock 60 Veiled Modifiers Yêu cầu cày rất nhiều Syndicate để lấy càng nhiều Veiled item càng tốt. Challenge này yêu cầu may mắn nhiều vì bạn có thể bị trùng mod liên tục khiến khó kiếm được mod mới. Nếu bạn gặp khó khắn thì nên bỏ qua chall này nếu bạn không cần 40/40 Chall.

OVERALL: Khó, đặc biệt là yêu cầu 60 veiled mod vì cần may mắn là chính.

37. Complete Timeless Conflict II

Chall này yêu cầu bạn phải spam map unique đặc biệt của Legion Domain of Timeless Conflict. Để cho “10 general revival in one map” bạn có thể hồi sinh/reset monster sau khi bạn đã tiêu diệt hết quái hiện có và đi đến trung tâm của map và bạn cần 4 hoặc 5 faction để có thể đạt được điều này, càng nhiều faction thì bạn càng có nhiều thời gian ở trong map đến khi có đủ thời gian để hồi sinh 10 general trong 1 lần.

Trung bình. hãy lập party với khả năng clear map cao để có thể giết nhiều.

38. Complete Deadly Encounters

 • Atziri in the Alluring Abyss Trung bình. Đây là Uber Atziri, là 1 trận đánh khó. Nếu build của bạn không khỏe, hãy nhờ những người chơi có kinh nghiệm đánh hộ chỉ cần bạn đầu tư các mảnh ghép Mortal Grief, Rage, Hope, Ignorance (đắt)
 • Breachlord- Khó. Tất cả các mảnh pure breachstone sẽ có lv80+. Để có các mảnh pure breachstone bạn phải có It That Fled trong Research (Syndycate) ở rank 3 rồi dùng device của hắn nâng cấp breachstone bình thường thành Pure. Nên nhớ cần It That Fled 3 sao để có Breach lv80+ (trừ Chayula).
 • Mastermind Trung bình. Đây là boss cuối của Syndicate, bạn có thể đánh mastermind sau khi thanh thông tin ở dưới đã đầy bằng cách đánh các safehouse. Trận đánh này quan trọng nhất là chạy xung quanh map để né tia laze và burning arena 4 góc. Lấy mastermind ở lv84 khá dễ, bạn chỉ cần spam syndicate ở các map tier cao là được.
 • Vaal Temple Trung bình. Bạn có thể lấy map này từ divination card Lingering Remnants hoặc đập Vaal orb vào map T15 trở lên. Thỉnh thoảng Zana có thể có map Vaal Temple nếu bạn gặp ở map T15 trở lên (nếu bạn đủ may mắn :)) ) Boss map này khá khó chưa kể đến các mod random của map này sẽ khiến nó càng nguy hiểm… hãy dùng service nếu build của bạn không đủ khỏe (khá đắt).

OVERALL: Trung bình, nếu build của bạn không thể đánh chúng thì chỉ cần spawn boss rồi nhờ người khác gánh.

39. Complete Zana’s Questline

Khó, cả cái quest này quan trọng nhất là đánh Uber Elder là boss khó nhất game cho đến hiện nay. Nếu build bạn không đủ khỏe thì có thể nhờ người khác gánh khi bạn có Uber elder.

Để có Uber elder: bạn cần đủ các mảnh Memory Fragments sau khi đánh bại Shaper rồi kéo Elder influence (vùng xúc tu) đến gần các map T16 rồi hoàn thành lần lượt chúng để cho Elder bao bọc vùng dấu X ở giữa atlas và bạn có thể đánh UE với các mảnh Shaper Guardian Fragments, giống hệt khi bạn đánh Shaper nhưng lần này là cả 2 trong 1 map.

40. Complete Endgame Grinds (40/40)

 • Reach Level 100  Đây sẽ là challenge khó nhất trong các Challenge còn lại. Nếu build của bạn không đủ khỏe hoặc chết nhiểu thì nên bỏ qua Chall này.
 • Defeat 40 Uber Elder Đây là content khó nhất từ bản 3.2 ngoại trừ delve. Để có UE không khó lắm chỉ cần bạn kéo Elder Influence đến trung tâm là được. Đây là trận đánh khó nhất nhưng bạn có thể nhờ người gánh chỉ cần UE ở trên atlas bạn là đươc. (khá đắt)
 • Complete 400 Abysses  Cái này yêu cầu cày nhiều nhưng có thể làm được, bạn chỉ cần gặp abyss là được không cần xuống abyssal depth. 400 là có thể đạt được chỉ cần spam mod Abyss trong map device với giá 2 chaos 1 lần.
 • Cleanse 400 Darkshrines in the Endgame Labyrinth Cái này thật ra khó hơn Challenge trước, bạn chỉ có thể mong là Lab hôm nay có 4 darkshrine và bạn phải chạy 100 lần là xong, nếu Lab không đủ 4 darkshrines thì bạn phải chạy nhiều hơn… nên 4 darkshrine là cơ hội lớn nhất để bạn làm Chall này.
 • Complete 500 Delve Encounters at an area level of 80 or higher in the Azurite Mine  Dễ hơn Challenge xuống depth 600 đợt trước, bạn chỉ cần farm delve ở depth 189 trở lên là có thể đạt được con số 500 này. Yêu GGG quá à!
 • Defeat 200 Factions in the Domain of Timeless Conflict nghe có thể to nhưng với những người thích content league hiện này thì không phải là 1 vấn đề. Nếu map rẻ thì có thể làm challenge này.

OVERALL: Khó, làm 4/6 trong các lựa chọn này. Có thể bỏ qua farm lv100 và Lab nếu bạn ghét chạy Lab, hoặc nếu bạn thích chạy Lab hãy bỏ 200 faction trừ khi nó rẻ và bạn có thể bỏ delve hoặc abyss tùy vào bạn.


TL;DR:

Challenge league này so với league trước có vẻ như DỄ HƠN. Thực sự không có nhiều challenge đòi hỏi build khủng để hoàn thành, không giống như challenge Cortex 2 ngày xưa đòi hỏi phải build end game, bây giờ bạn chỉ build clear speed! Ngay cả Encounters Challenge cũng không còn khó nữa so với league trước. Có cảm giác như phải cày map nhiều (Số 34) … nhưng tổng quan lại CẢI TIẾN TUYỆT VỜI! Đặc biệt là đối với phần delve không cần đập boss, chỉ cần cày nhiều hơn, abyss cũng khá ngon không cần RNG nhiều, Uber Elder có thể khó nhưng chỉ là một con số nhỏ. Đáng buồn thay, chỉ có một thử thách khiến 40/40 khó đạt được, đó là No.23 rất RNG… thật khó chịu khi GGG mang lại thử thách RNG một lần nữa …

Nguồn: https://old.reddit.com/r/pathofexile/comments/bzyuvy/legion_league_challenges_analysisnewbie_guide/?

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *