Path of Exile : Hướng dẫn Sử dụng Tools PoE Trade Macro

Đây là video hướng dẫn sử dụng Tools PoE Trade Macro một cách khá chi tiết do Engineering Eternity khá chi tiết từng phần . Trong Video có chia ra từng mục và hướng dẫn check giá đồ khá chi tiết . Các bạn xem clip phía dưới Hướng dẫn cài đặt Path of Exile … Đọc tiếp Path of Exile : Hướng dẫn Sử dụng Tools PoE Trade Macro