Path of Exile Tools: PoE Trade Macro : Tool check giá nhanh cho games Path Of Exile

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn sự dung tool PoE Trade Macro để check giá nhanh 1 sản phầm trong games . Chú ý đối với đồ unique thì giá trị khá chính xác còn đồ rate thì các bạn nên kiểm tra kĩ trước khi trả giá . Bước 1 : Để … Đọc tiếp Path of Exile Tools: PoE Trade Macro : Tool check giá nhanh cho games Path Of Exile