Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn sự dung tool PoE Trade Macro để check giá nhanh 1 sản phầm trong games . Chú ý đối với