Sau đây là video hướng dẫn cài đặt và sử dụng tool Mercurytrade khá chi tiết do tác giả Delkor . Các bạn xem chi tiết tại video